شیمی و آزمایشگاه شیمی

برترين مطالب با موضوع شيمي و آزمايشگاه شيمي

سنتز کمپلکس های کبالت

مهمترين کانی کبالت ، اسمالتيت CoAs2 و کبالتيت CoAsSمی باشد. پتانسيل استاندارد الکترود Co / Co2+ 277/0- است ولی از نظر شيميايی نسبتا غير فعال است. مستقيما با هيدروژن يا ازت ترکيب نمی شودکبالت در درجات حرارت بالا با اکسيژن هوا و بخار آب ترکيب می شود و CoO می دهد.

 

سه اکسيد کبالت CoO ، Co2O3 و Co3O4 از کبالت شناخته شده است.

اکسيد کبالت(II)( CoO) از حرارت دادن هيدروکسيد کبالت (II) به دست می آيد. جامدی به رنگ سبز زيتونی است و ساختمان نمک طعام دارد.

اکسيد کبالت (III) (Co2O3)  از حرارت دادن ملايم نيترات کبالت (II) به صورت پودر سياه رنگ به دست می آيد.

 

 

کمپلکسهای کبالت (II)

کمپلکسهايی مانند [Co(NO3)6]-4 هشت وجهی و [Co(NO3)4]-2   چهار وجهی وجود دارد.

کمپلکسهای کبالت (III)                        

   تمامی کمپلکسهای کبالت (III) هشت وجهی هستند. کمپلکسهای يونی [Co(NH3)6]+3 ، [Co(CN)6]-3 و [Co(NH3)5Cl]+2ديا مغناطيس هستند(هيبريداسيون d2sp3 ) کمپلکس [CoF6]-3 پارامغناطيس (هيبريداسيون sp3d2) است و چهار الکترون منفرد دارد

 

واکنش های یون کبالت II

 

                COCL2+NAOH→CI (OH) CL+NaCL                

    2CO (OH) 2+H2O2→2CO (OH) 3

4CO (OH) 2+O2+2H2O2→4CO (OH) 3

 

 

2.  اثرمحلول آمونیاک:

مانند سود،ابتدا رسوب آبی رنگ،(کمی متمایل به سبز) میدهد.این رسوب در اضافی آمونیاک غلیظ حل شده وکمپلکس آمونیاکی کبالتΙΙ به رنگ زرد مایل به قهوه ای تولید می کند.این کمپلکس در حضور آب اکسیژنه به کمپلکس آمونیاکی کبالتΙΙ قرمز رنگ،اکسید میشود.

 COCL2+NH3+H2O→CO (OH) CL+NH4CL

CO (OH) CL+6NH3→ [CO (NH3] (OH) CL                       

3. اثر محلول نیتریت پتاسیم:

اگر به یک محلول نسبتاً غلیظ نمک کبالت، که توسط اسید استیک، اسیدی شده، نمک نیتریت پتاسیم خشک اضافه کنید، رسوب پتاسیم کبالتی نیتریت (پتاسیم هگزا نیتریتر کبالتIII)حاصل می شود. اگر به جای نیتریت پتاسیم از نیتریت سدیم استفاده شود، کمپلکس حاصله با +Na رسوب نمی دهد، بلکه به صورت محلول باقی میماند.(این آزمایش را برای تشخیص یون پتاسیم از سدیم میتوان استفاده کرد.)

COCL2+7NaNO2+2CH3COOH→ [CO (NO2)6] Na3+NO+H2O+2NaCH3COO

4. اثر محلول تیوسیانات پتاسیم:

کمپلکس آبی رنگ چهار لیگاندی کبالتll، حاصل می شود.(از محلول غلیظ کبالتll وهمچنین حضور کافی تیوسیانات) این کمپلکس به وسیله ی الکل آمیلیک قابل استخراج می باشد وبه صورت یک لایه ی آبی رنگ قابل تشخیص است

. CoCL2+4KCNS→ [Co (CNS) 4] K2+2KCl         

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۷/۰۷/۱۹ساعت 18:15 PM  توسط م.ر. قیصری  |